1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłka kurierska – 15,00 zł.

b. przesyłka kurierska pobraniowa – 20,00 zł.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem,

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

K CUSTOM Paweł Chudek NIP 7122748909, ul. Turkusowa 3 lok. 27, 20-572 Lublin

ING BANK nr: 87 1050 1461 1000 0097 1145 8910

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje

Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez

przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia

adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu

Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania

przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych

od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze

przesyłki.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę

w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany

przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania

dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego

zamówienia.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, od dnia uznania rachunku bankowego

Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem –od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość

odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich

Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą

od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu za pobraniem –od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

10. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy kurierze. W przypadku uszkodzenia paczki, towaru należy sporządzić

protokół szkody na formularzu firmy kurierskiej.

11. Dostawy realizowane są w dni robocze.

12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamian kosztów dostawy w każdym momencie i bez podania

przyczyn.